Please verify your input
  Ju lutem prisni një moment ...


  Detajet e pagesës
  Detajet e pagesës
  Consent to the SEPA direct debit instruction  Company name
  Address
  Creditor Identifier
  SEPA direct debit mandate
  will be communicated separately
  BIC
  not filled yet
  IBAN
  not filled yet
  Account holder
  not filled yet
  Address
  not filled yet
  Date


  Fjalëkalimi i ri do dërgohet në emailin tuaj 

  Shkruani një koment
  A jeni i sigurtë që doni të anulloni kërkesën?
  A jeni i sigurtë që doni të refuzoni ofertën?
  Ju refuzuat këtë ofertë  Ndrsyho valutën


  Kërkesa juaj do të përditësohet sipas monedhës së re, a jeni i sigurt se doni ta ndryshoni atë?  Kjo ofertë është refuzuar nga ana juaj
  E-maili juaj është dërguar me sukses.

  OK

  IBE

  Ndrysho emrin e pasagjerit

  A deshironi vërtet të ndryshoni emrin e pasagjerit
  ?

  Jo Po

  Vini re: Ju mund të ndryshoni vetëm 3 gërma të emrit falas

  Ndrysho emrin e pasagjerit

  A deshironi vërtet të ndryshoni emrin e pasagjerit
  ?

  Jo Po

  Vini re: Ju mund të ndryshoni vetëm 3 gërma të emrit falas

  An Infant already assigned in this unit. Please select a seat in another unit with the indication  

  Ndrysho emrin e pasagjerit

  Bebja e lidhur me këtë pasagjer do të mbahet në këtë pasagjer. Doni të vazhdoni?

  Jo Po

  Vini re: Ju mund të ndryshoni vetëm 3 gërma të emrit falas

  Ndrysho emrin e pasagjerit

  Bebja e lidhur me këtë pasagjer. A doni të ri-lidhni beben me një të rritur tjetër?

  Jo Po

  Vini re: Ju mund të ndryshoni vetëm 3 gërma të emrit falas

  Ndrysho emrin e pasagjerit

  Zgjidh të rriturin e ri për të shoqëruar beben  Anullo Vazhdoni

  Vini re: Ju mund të ndryshoni vetëm 3 gërma të emrit falas

  Ndrysho emrin e pasagjerit

  Emri i një ose më shumë të rriturve që ka një bebe të bashkuar është modifikuar. Doni të vazhdoni?

  Jo Po

  Vini re: Ju mund të ndryshoni vetëm 3 gërma të emrit falas

  Kërkese ekstra

  Ju lutem përzgjidhni një shërbim esktra ose/dhe rrisni tarifën tuaj për të vazhduar.

  ???other.Document.info??? ???other.Document.info1???

  Email sent successfully 

  Invoice Send Successfully