POLITIKAT E PRIVATËSISË

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është shumë e rëndësishme për ne dhe ne duam që ju të ndiheni komod kur vizitoni faqen tonë të internetit ose aplikacionet mobile (në tekstin e mëtejshëm "Kanalet Online"). Shqetësimi ynë më i madh është mbrojtja e privatësisë suaj kur përpunojmë të dhënat personale dhe ne e monitorojmë këtë nga afër në çdo veprimtari biznesi. Ne e marrim shumë seriozisht përgjegjësinë tonë në lidhje me mbrojtjen e informacionit personal. Ne respektojmë privatësinë tuaj.

Kjo Politikë e Privatësise përshkruan praktikat tona në lidhje me përdorimin, ruajtjen dhe zbulimin e informacionit. Ne mbledhim nga ose për ju, kur ju hyni dhe/ose përdorni kanalet tona online. Duke përdorur Kanalet Online, ju pranoni Kushtet e Përdorimit, në këtë mënyrë ju pranoni që ne mund të ruajmë dhe të përdorim cookies dhe adresat e IP dhe të përdorim metoda të tjera për të mbledhur të dhënat e përdorimit që lidhen me Kanalet Online në mënyrë që të përmirësojmë përvojën tuaj në internet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Ne nuk mund të bëjmë ndonjë ndryshim në kanalet online, prandaj kontrolloni rregullisht për versionin më të fundit të politikës sonë të privatësisë.

Ju lutem vini re se nëse ndryshon informacioni i juaj personalisht i identifikueshëm, ose nëse ju nuk dëshironi të përdorni shërbimin tonë, ne do te ofrojmë një mënyrë për të korrigjuar ose përditësuar informacionet tuaja personale që na janë dhënë nga ju.

Kanalet Online mund të përmbajnë lidhje me faqet e tjera të internetit. Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë të faqeve të internetit që nuk operohen nga ne. Ne ju inkurajojmë që të lexoni deklaratat e privatësisë për çdo faqe interneti që mbledh informacione të identifikueshme personale. Kjo deklaratë e privatësisë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur nga Kanalet Online.

Nëse keni ndonjë pyetje apo koment shtesë, na kontaktoni duke përdorur faqen Kontaktoni.

Çfarë mbulon kjo Politike e Privatesise?

Ne kemi shkruar këtë Politikë të Privatësisë për t'ju bërë të ditur se si ne i përdorim të dhënat tuaja personale. Aty, ne shpjegojmë llojet e të dhënave personale që mbledhim, se si i mbledhim, si i ruajmë ato, si i përdorim, si i mbrojmë dhe me ke mund t'i ndajmë me ato. Çdo informacion personal i mbledhur gjatë vizitave në kanalet online përpunohet në përputhje me dispozitat e ligjit shqiptar. Politika jonë e mbrojtjes së të dhënave gjithashtu është në përputhje me udhëzimet e brendshme të mbrojtjes së të dhënave.

Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet për të gjitha informacionet personale që ne procesojmë për ju në lidhje me marrëdhënien tuaj me ne. Me "Informacion Personal" ne nënkuptojmë informacion për ju (ku ju jeni ose mund të identifikoheni, si emri dhe detajet e kontaktit), organizimet tuaja të udhëtimit dhe historiku i blerjes, si dhe informacione rreth qasjes suaj në Kanalet Online.

Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë aktuale, të plota dhe të sakta. Ju lutemi na njoftoni për ndryshimet në të dhënat tuaja personale duke na kontaktuar dhe duke dërguar me shkrim informacionin tuaj të përditësuar.

Gjithashtu mund të kërkojmë përditësime të të dhënave personale nga ju herë pas here. Është e rëndësishme të siguroheni që të dhënat personale të përmbajtura në informacionin tuaj të prenotimit ose itinerarin e fluturimit janë aktuale, të plota dhe të sakta.

Kur mbledhim informacione personale për ju?

Ne mbledhim informacione personale për ju kur përdorni shërbimet tona (nëse ofrohet drejtpërdrejt nga ne ose nga një kompani ose agjent tjetër), kur ju udhëtoni me ne, dhe kur ju përdorni Kanalet Online, duke përfshirë:

 

 • Kur ju rezervoni ose kërkoni për një fluturim ose produkte ose shërbime të tjera në kanalet online.
 • Kur përdorni ndonjë shërbim në Kanalet Online (check-in, statusin e fluturimit, etj.).
 • Kur ju rezervoni ose kërkoni për një fluturim ose produkte ose shërbime të tjera përmes kanaleve të tjera të shitjes, si p.sh. nëpërmjet një agjenti udhëtimi.
 • Kur kontaktoni qendrat tona të thirrjeve ose agjentët e shërbimit.
 • Kur udhëtoni me ne dhe përdorni aeroportet ku veprojmë.
 • Kur Kanalet Online bllokohen dhe transaksioni yt dështon për shkak të ndonjë gabimi.
 • Nëse përdorni hapesirat tona te ndenjes.
 • Nëse përdorni shërbimet tona argëtuese dhe të komunikimit gjatë fluturimit.
 • Nëse kryeni një sondazh të klientit ose na jepni pershtypjet tuaja.
 • Nëse hyni per një konkurs ose regjistroheni për një promovim.
 • Nëse zgjidhni të ndërveproni me ne nëpërmjet mediave sociale si Facebook ose Twitter. Përveç kësaj, ne mund të marrim informacione personale për ju nga palët e treta, si:
 • Kompanitë e kontraktuara nga ne për të ofruar shërbime për Ju.
 • Kompanitë e përfshira në planet tuaja të udhëtimit, përfshirë linjat ajrore të përfshira në udhëtimin tuaj të mëparshëm ose të ardhshëm, operatorët përkatës të aeroportit, dhe autoritetet doganore dhe të imigracionit etj.
 • Kompanitë (p.sh. ofruesit e makinave dhe hotelet) që marrin pjesë në skemat tona të besnikërisë dhe programet e tjera të klientëve.

 

Pse kemi nevojë për informacionet tuaja personale?

Kur përdorni shërbime të ofruara në kanalet online, do t'ju kërkohet të jepni informacione të caktuara siç janë emri juaj, detajet e kontaktit dhe / ose detajet e kartave të debitit / kreditit. Ne do ta ruajmë këtë informacion dhe do ta mbajmë atë në kompjuter ose ne nje vend tjeter. Ne do ta përdorim këtë informacion në mënyrat e mëposhtme:

Për të përmbushur marrëveshjen tonë me ju, duke përfshirë përpunimin e fluturimit tuaj, dërgimin e itinerarit tuaj, oseper te kontaktuar me ju nëse ka një problem me rezervimin tuaj.

 

 • Për të administruar çdo konkurs ose ofertë tjetër promovuese ju mund të futni dhe të njoftoni fituesit.
 • Për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje që mund të na dërgoni me email.
 • Për të kryer anketa të kënaqshmërisë së klientëve në mënyrë që ne t'ju ofrojmë shërbim më efikas.
 • Për të përmbushur detyrimet tona të pajtueshmërisë ligjore.
 • Për parandalimin dhe zbulimin e krimit.
 • Përmirësimin e shërbimeve tona.
 • Për të personalizuar përvojën tuaj të udhëtimit.
 • Për qëllime të tjera të drejtpërdrejta ose indirekte të marketingut. Ne duhet të dimë emrat e të gjithë udhëtarëve që udhëtojnë. Nëse rezervoni një fluturim në emër të dikujt tjetër, ju duhet të merrni pëlqimin e tyre për të përdorur informacionin e tyre personal. Ne vazhdojmë në bazë të asaj që e keni konfirmuar.

 

Me kë e ndajme informacionin tuaj personal?

Informacioni juaj personal mund të ndahet brenda grupit të kompanive të kontrolluara nga kompania jonë mëmë.

Me qëllim që të lehtësojmë organizimet tuaja të udhëtimit, ne shpesh do të duhet të ndajmë informacionin tuaj personal me palët e treta, duke përfshirë operatorët e tjerë ajrorë dhe operatorët e aeroportit, autoritetet doganore dhe të emigracionit, agjentët e udhëtimit të përfshirë në marrjen e organizimeve të udhëtimit dhe partnerët tanë të besnikërisë së konsumatorëve me te cilet ju beni transferim midis linjave ajrore ose përdorni ndonjë hotel te tyre. Ne gjithashtu ndajmë informacionin tuaj personal me palët e treta që ofrojnë shërbime ose tek ju ose tek ne, të tilla si kompanitë që ofrojnë asistencë në aeroport ose agjenci marketingu.

Ne nuk i shesim të dhënat personale palëve të treta, dhe ne lejojmë vetëm palët e treta jashtë grupit Air Albania që t'ju dërgojnë informata për marketing, aty ku ne kemi lejen tuaj për ta bërë këtë.

Disa nga palët mund të gjenden jashtë Bashkimit Evropian dhe të kenë qasje në të gjitha ose disa nga të dhënat personale të mbledhura nga ne (emri, numri i pasaportës, detajet e udhëtimit etj.) Me qëllim të përmbushjes së kontratës së transportit ose në përputhje me kërkesat ligjore specifike.

Informacioni i rezervimit ose itinerari i fluturimit mund të zbulohet tek autoritetet përkatëse të doganave dhe emigracionit siç kërkohet me ligj. Për më shumë informacion mbi programet e doganave dhe emigracionit të përdorura nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara, ju lutemi vizitoni faqet në vijim:

Si i mbrojmë informacionet tuaja personale?

Ne jemi të angazhuar për të ruajtur sigurinë dhe privatësinë e të dhënave personale që klientët ofrojnë. Ne marrim çdo masë të nevojshme për të dhënat personale të ofruara për të shmangur rreziqet që lidhen me përpunimin e tyre me qëllim të mbrojtjes së sigurisë së të dhënave personale dhe, në mënyrë specifike, për të parandaluar korrupsionin, dëmtimin ose përdorimin e tyre nga palë të treta të paautorizuara.

Ne përdorim masa sigurie teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat që ne mbajmë për ju kundër manipulimit aksidental ose të qëllimshëm, humbjes, fshirjes ose aksesit të paautorizuar. Masat tona të sigurisë po përmirësohen vazhdimisht, ndërsa zhvillojme teknologji të reja.

Ne jemi të vendosur për të luftuar kërcënimin e vjedhjes së identitetit në internet. Për këtë arsye, ne përdorim një sistem zbulimi të mashtrimit për pagesat e bëra me kartë krediti ose debiti. Sistemi është dizajnuar për të mbrojtur klientët në rast të humbjes ose vjedhjes së kartave të kreditit ose debitit.

Si mund t'i mbani të dhënat tuaja personale të sigurta dhe të sigurta?

Ruani konfidencialitetin e numrit të referencës së rezervimit tuaj konfidencial.

Kur të bëni një rezervim, do t'ju jepet një nr. referencë prenotimi si PNR (Të dhënat e emrit të pasagjerit) dhe / ose një numër i biletave. Kjo do të shfaqet në konfirmimin e email-it ose biletën e çdo personi në rezervimin tuaj. Ju duhet të mbani numrin e referencës suaj të rezervimit konfidencial në çdo kohë.

Dhënia e numrit te referencës per rezervimin te të tjerët mund t'u lejojë atyre të kenë qasje në detajet e rezervimit përmes sistemit tone. Nëse udhëtoni me të tjerët dhe nuk dëshironi që detajet tuaja të rezervimit individual të jenë të arritshme prej tyre, ju mund të preferoni që çdo person të bëjë rezervime të ndara, që të paguhet individualisht.

 

 • Ruani konfidencialitetin e detajeve te skemës suaj të besnikërisë (dmth Identifikimet e regjistruara të klientëve)

 

Për të siguruar që qasja juaj në Kanalet Online është e sigurt, ne rekomandojmë që konsumatorët të mos i komunikojnë fjalëkalimet të tjerëve. Kur të përfundoni duke përdorur Kanalet Online dhe/ose llogaritë e mediave sociale (veçanërisht nëse këto llogari janë të lidhura së bashku) Duhet të identifikoheni nëse të tjerët janë në gjendje të hyjnë në kompjuterin ose pajisjen tuaj dhe sidomos kur përdorin një pajisje publike për të hyrë në internet. Në këtë mënyrë, përdoruesit e tjerë nuk do të jenë në gjendje të hyjnë në të dhënat tuaja personale.

 

 • Jini të vetëdijshëm dhe të mbrojtur veten kundër mashtrimit në Internet dhe "phishing".

 

Ekziston një praktikë e mashtrimit në internet e njohur si "phishing", që është grumbullimi i paligjshëm i të dhënave personale nga mashtrimi. Mesazhet e padëshiruara u dërgohen individëve nga listat e grumbulluara në mënyrë të paligjshme nga një palë e tretë, dhe marrësve u kërkohet të hyjnë ose të rikonfirmojnë detajet e bankës ose të fjalëkalimit në një faqe interneti "të klonuar" ose ilegale. Për mbrojtjen tuaj, ju lutemi të keni parasysh udhëzimet e mëposhtme:

Do t’ju kërkohet vetëm për detajet e pagesës së kartelës tuaj nëse dëshironi të ndryshoni ose kërkoni një rimbursim të rezervimit tuaj në Kanalet Online. Ne e kërkojmë këtë informacion në mënyrë specifike në lidhje me rezervimin tuaj. Stafi ynë i marrëdhënieve me klientët mund të kërkojë detajet e bankës suaj nëse ata do të kreditojnë llogarinë tuaj direkt, pasi të keni ngritur një kërkesë te ne.

Zbuloni më shumë rreth nesh

Rezervime dhe shërbim klienti 24/7
Je një email larg për t’u bërë partneri ynë në biznes